top of page

Hyttecontainer

Vi har hyttecontainere i alle kommunene i vår region. Alle containerne er låst. Dette er for å unngå at uvedkommende skal ha tilgang. Vi oppfordrer derfor alle til å respektere reglene som gjelder for bruk av disse containerne.
Avfall fra fritidsboliger kastes i hyttecontainere i usorterte hvite poser, og dette avfallet vil energigjenvinnes.

Oversikt over hyttecontainere per kommune

bottom of page