top of page

Miljøstasjoner

Ved levering av avfall på miljøstasjon skal avfallet sorteres. For å effektivisere arbeidet på miljøstasjon er det en fordel hvis avfallet er sortert før levering. Hvis du som kunde sorterer avfallet når du laster det opp i hengeren hjemme, vil det også minimere tiden du eventuelt må stå i kø for å få levert avfallet.

For husholdninger som renoveres av Avfallsservice kan løsøre fra husholdningen leveres gratis. Det resterende avfallet kan leveres mot betaling i hht prisregulativ.

Åpningstider for Miljøstasjonen i Kvænangen kommune

Onsdager kl 15.00 - 18.00

Åpningstider for Miljøstasjonen i Lyngen kommune

Tirsdager kl 15.00 - 18.00

LyngenKommune_vertikal_500.png

Åpningstider for Miljøstasjonen i Skjervøy kommune

Onsdager kl 13.00 - 18.00

Kommunevåpen Skjervøy transparent.png

Åpningstider for Miljøstasjonen i Kåfjord kommune

Torsdager kl 15.00 - 18.00

Kåfjord+kommunevåpen+gjennomsiktig+bakgrunn.png

Åpningstider for Miljøstasjonen i Nordreisa kommune

Tirsdager kl 10.00 - 18.00
Torsdager kl 10.00 - 18.00

Nordreisa kommune logo transparent.png

Åpningstider for Miljøstasjonen i Storfjord kommune

Mandager kl 15.00 - 18.00

Storfjord.gif
bottom of page